Polityka Prywatności i Cookies

Informacje ogólne:

Weronika Banaś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Weronika Banaś z siedzibą w Leżajsk (37-300) przy ul. Wałowej 12, posiadającą NIP: 8161709280 zwaną dalej administratorem lub SHAPEMAKER gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.shapemaker.pl (dalej: witryna) Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Administrator danych osobowych:

WeronikaBanaś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Weronika Banaś z siedzibą w Leżajsk (37-300) przy ul. Wałowej 12, posiadającą NIP: 8161709280, jest administratorem twoich danych osobowych.

Dane osobowe, które gromadzimy:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak, konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nie chcesz zawrzeć umowy możesz odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podałeś nam dobrowolnie a które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i zostały przez Ciebie wprowadzone w momencie rejestracji w sklepie internetowym www.shapemaker.pl. Przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

W przypadku gdy zapisałaś/zapisałeś się do newslettera przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych za wyraźną Twoją zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie www.shapemaker.pl poprzez adres mailowy: kontakt@shapemaker.pl. 

Twoje dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu www.shapemaker.pl firmy www.lh.pl, LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852., NIP: 7831711517, REGON: 302693647, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 37.000 zł, nr tel.: +48 61624 0000, e-mail: info@lh.pl, (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest podmiotem przetwarzającym dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Twojej przeglądarce. Www.shapemaker.pl oraz operator chronią dane osobowe klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

Informacje, które dostarczasz:

Shapemaker wymaga podania następujących danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży:

Imię, 
nazwisko, 
miejsce zamieszkania (adres do doręczeń)
adres e-mail, 
numer telefonu, 
IP, 
Oprócz informacji niezbędnych w celu zawarcia umowy www.shapemaker.pl przetwarza również poniższe informacje:

Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się kontaktować z www.shapemaker.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na witrynie lub kontaktując się ze za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych.
Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.
Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na witrynie opinie, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.
Informacje, jakie zbieram automatycznie

Niektóre informacje gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej cookies, nie oznacza to, jednak, że Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Informacje te zawierają między innymi:

adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy), adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej, konkretne działania podejmowane w witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, Instagram (i inne) umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania,
wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na witrynie, czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na witrynie, rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID), informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.


W jakim celu potrzebne są Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Dla potrzeb realizacji umowy sprzedaży
Zarządzania i usprawniania działalności, przez co rozumie się w szczególności zarządzanie i usprawnianie witryny, podstawą prawną tego przetwarzania będzie jest prawnie uzasadniony interes www.shapemaker.pl.
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumie się odpowiedzi na adresowane zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub prawnie uzasadniony interes www.shapemaker.pl.
Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumie się rozpatrywanie roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub www.shapemaker.pl– w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub prawnie uzasadniony interes www.shapemaker.pl.
Realizacji obowiązków jakie nakładają na www.shapemaker.pl przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na www.shapemaker.pl.


Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

dostawcom usług kurierskich i pocztowych,dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową, hosting
dostawcom technologii wykorzystywanych przez witrynę,
dostawcom usług księgowych, platformie płatniczej przelewy24,
innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Każde przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane. www.shapemaker.pl nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogę być udostępniane również w następujących okolicznościach:

jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że www.shapemaker.pl musi udostępnić dane osobowe dla celów wymiaru sprawiedliwości;
jeżeli www.shapemaker.pl musi udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na www.shapemaker.pl obowiązków. 

Posiadasz prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych
prawo ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych
cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ilekroć jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes www.shapemaker.pl. 

Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem kontaktu do administratora danych osobowych e-mail: kontakt@shapemaker.pl lub w formie listownej na adres: Weronika Banaś Leżajsk (37-300) ul. Wałowej 12. Realizacja Twoich praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach zostaniesz poinformowany w ciągu jednego miesiąca.

www.shapemaker.pl przechowuje Twoje dane osobowe do momentu:

Dane osobowe klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat). 
Dane osobowe klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.shapemaker.pl przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Ciasteczka – Cookies

Aby ułatwić korzystanie z witryny, www.shapemaker.pl używa „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego www.shapemaker.pl używa ciasteczek?

Ciasteczek używa w celach:

zapewnienia Ci dostępu do oferowanych zajęć jakich poszukujesz na naszych witrynach, 
udoskonalenia witryny i usługi, 
zapewnić bezpieczeństwa na witrynie, 
lepszego przedstawienia www.shapemaker.pl
do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.

Funkcjonalne – pozwalają mi na analizę w jaki sposób korzystasz z witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.

Opt–out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Witryna korzystają z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z witryny przez Ciebie, co pozwoli na ulepszenie witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt–out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Witryna korzysta z Google AdWords w celu reklamy produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt–out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.