ZWROT

1. Wydrukuj i wypełnij  formularz zwrotu

2. Spakuj produkty, dołączając do paczki wypełniony formularz zwrotu

3. Wyślij pod adres: MONTI MEDIA, 37-300 Leżajsk ul. Wałowa 12

4. Oczekuj na kontakt. Należność zostanie zwrócona do Ciebie w ciągu maksymalnie 14 dni od odebrania przesyłki.

->Pobierz formularz zwrotu <-

WYMIANA

Jeżeli chcesz wymienić zakupiony towar na inny model, kolor lub rozmiar:

1. Skontaktuj się z nami mailowo: napisz numer zamówienia, oraz poinformuj nas, na co chciałbyś wymienić swoje zamówienie (model, rozmiar, kolor).

2. Opłać koszty wysyłki w zależności od wyboru opcji dostawy

Pamiętaj, że produkt, który wysyłasz na wymianę musi być w stanie idealnym. 

E-mail: kontakt@shapemaker.pl 

REKLAMACJA

1. Abyśmy mogli jak najszybciej rozpatrzyć Twoją reklamację, prosimy o przesłanie do nas krótkiego opisu powstania wady i zdjęcia e-mailem na adres kontakt@shapemaker.pl.

2. Wyślij do nas produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty odbioru przez nas paczki.

->Pobierz formularz reklamacyjny <-

Ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne nie wszystkie produkty mogą zostać zwrócone. Bielizna wyszczuplająca, która bezpośrednio jest zakładana na ciało, nie podlega zwrotom, co zostało opisane niżej. Plomba higieniczna jest gwarancją bezpieczeństwa, dzięki czemu masz pewność, że produkt nie był używany przez nikogo innego.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie lub zakładce „Zwrot, wymiana i reklamacja”, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w zakładce „Zwrot, wymiana i reklamacja, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kupującym w przypadku naruszeniu jego dóbr osobistych zawartych z art. 23 KC.
 
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, przedmiot umowy nie może posiadać wad oraz śladów użytkowania, m.in. obcych zapachów, zabrudzeń itp.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: 37-300 Leżajsk ul. Wałowa 12 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni roboczych.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone Konsument zobowiązuje się do zakupu nowego opakowania o tych samych wymiarach.
 
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Okres gwarancji wynosi 14 dni i jest liczony od dnia otrzymania produktu przez Konsumenta.
Gwarancja lub rękojmia obejmują tylko wady ukryte powstałe z winy producenta.
Prawo do gwarancji lub rękojmi nie obejmuje towarów zakupionych z niewłaściwie dobraną przez Kupującego specyfikacją (źle dobrana waga wsadu, rozmiar). W tym przypadku obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy wskazane w §7 i  §8  Regulaminu.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
Żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny kontakt@shapemaker.pl
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres 37-300 Leżajsk ul. Wałowa 12
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany kontakt@shapemaker.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.